ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน (รายวัน) ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  (20 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
20 ก.พ. 2560
887
104
991
21 ก.พ. 2560
251
266
517
22 ก.พ. 2560
692
217
909
23 ก.พ. 2560
303
148
451
24 ก.พ. 2560
166
125
291
รวม  
2299
860
3159

  โรงเรียนทั่วไป  (27 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
15 มี.ค. 2560
0
522
522
27 มี.ค. 2560
2530
1733
4263
28 มี.ค. 2560
1190
623
1813
รวม  
3720
2878
6598

  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  (27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
28 ก.พ. 2560
207
8
215
27 มี.ค. 2560
1439
373
1812
28 มี.ค. 2560
264
81
345
รวม  
1910
462
2372

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)