ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน (รายวัน) ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  (20 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
20 ก.พ. 2560
887
104
991
21 ก.พ. 2560
251
266
517
22 ก.พ. 2560
692
217
909
23 ก.พ. 2560
303
148
451
24 ก.พ. 2560
166
125
291
รวม  
2299
860
3159

  โรงเรียนทั่วไป  (27 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
15 มี.ค. 2560
0
142
142
27 มี.ค. 2560
2550
1944
4494
28 มี.ค. 2560
1497
1017
2514
29 มี.ค. 2560
793
485
1278
30 มี.ค. 2560
462
462
924
รวม  
5302
4050
9352

  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  (27 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
27 มี.ค. 2560
1773
819
2592
28 มี.ค. 2560
880
202
1082
29 มี.ค. 2560
408
113
521
30 มี.ค. 2560
174
115
289
รวม  
3235
1249
4484

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)