ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน (รายวัน) ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  (20 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
20 ก.พ. 2560
887
104
991
21 ก.พ. 2560
251
266
517
22 ก.พ. 2560
692
217
909
23 ก.พ. 2560
303
148
451
24 ก.พ. 2560
166
125
291
รวม  
2299
860
3159

  โรงเรียนทั่วไป  (27 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
15 มี.ค. 2560
0
142
142
27 มี.ค. 2560
2561
1955
4516
28 มี.ค. 2560
1508
1028
2536
29 มี.ค. 2560
804
496
1300
30 มี.ค. 2560
501
486
987
27เม .ย. 2560
48
34
82
รวม  
5422
4141
9563

  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  (27 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560)
วันที่รับสมัคร
ม.1
ม.4
รวม
27 มี.ค. 2560
1773
819
2592
28 มี.ค. 2560
880
202
1082
29 มี.ค. 2560
408
113
521
30 มี.ค. 2560
174
115
289
รวม  
3235
1249
4484

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)