รายงานแผนการรับนักเรียน ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ที่
โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับ จาก
ม.3 เดิม
รับใหม่
ห้องปกติ
1-50 คน : ห้อง
ห้องพิเศษ
รวมรับนักเรียน
ห้องปกติ
1-50 คน : ห้อง
ห้องพิเศษ
รวมรับนักเรียน
จำนวน
ห้อง
นักเรียน : ห้อง
จำนวน
ห้อง
นักเรียน : ห้อง
จำนวน
ห้อง
นักเรียน
25
30
36
40
จำนวน
ห้อง
นักเรียน
จำนวน
ห้อง
นักเรียน
25
30
36
40
จำนวน
ห้อง
นักเรียน
   
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
                                       
1
 อุตรดิตถ์ดรุณี
9
405
3
0
2
0
1
12
505
11
495
3
0
2
0
1
14
595
415
180
2
 อุตรดิตถ์
8
320
2
0
0
0
2
10
400
10
400
2
0
1
0
1
12
470
320
150
3
 พุทธชินราชพิทยา
9
450
1
0
0
1
0
10
486
5
250
1
0
1
0
0
6
280
200
80
4
 พิษณุโลกพิทยาคม
8
400
4
0
2
1
1
12
536
9
450
3
0
2
0
1
12
550
360
190
5
 เฉลิมขวัญสตรี
9
405
3
0
1
2
0
12
507
11
440
4
0
4
0
0
15
560
352
208
รวม
43
1980
13
0
5
4
4
56
2434
46
2035
13
0
10
0
3
59
2455
1647
808
 โรงเรียนทั่วไป                                        
1
 จ่านกร้อง
10
500
1
0
0
0
1
11
540
7
315
1
0
0
0
1
8
355
252
103
2
 นครไทย
5
200
1
0
1
0
0
6
230
5
200
1
0
1
0
0
6
230
160
70
3
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
6
240
2
0
0
2
0
8
312
4
160
2
0
0
2
0
6
232
128
104
4
 ท่าปลาประชาอุทิศ
5
200
1
0
0
0
0
6
236
3
120
1
0
0
0
0
4
156
120
36
5
 พิชัย
10
400
1
0
0
0
1
11
440
6
240
1
0
0
0
1
7
280
192
88
รวม
36
1540
6
0
1
2
2
42
1758
25
1035
6
0
1
2
2
31
1253
852
401

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)